Traficom logo
Takaisinkutsukampanjat

Sivuston saavutettavuusseloste

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää WCAG-kriteeristön kriittiset A & AA-vaatimukset. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.